Zespół Samokształceniowy SOSW w Brzozowie pracujący w DPS dla Dzieci w Starej Wsi liczy 16 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu oligofrenopedagogiki. Spotykamy się raz w miesiącu na konferencjach, gdzie dzielimy się doświadczeniem i wiedzą z zakresu pracy rewalidacyjnej i wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo. W DPS znajdują się dzieci z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności, z którymi prowadzone są indywidualne, oraz grupowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

Nauczyciele pracują z dziećmi trzeci rok, starając się w miarę możliwości wprowadzać atrakcyjne metody pracy, m. in.: metodę ośrodków pracy, Weroniki Sherborne, Knillów, masaż relaksacyjny, ćwiczenia usprawniające. Prowadzona jest też kinezyterapia, fizykoterapia, hydromasaż, terapia parafinowa.

DPS usytuowany jest w pięknym lesie, niedaleko Brzozowa. Przebywa tu 59 dzieci, z których 51 objęte jest nauczaniem. Są to dzieci z porażeniem mózgowym, wodogłowiem, autyzmem, zespołem Downa, i innymi ciężkimi upośledzeniami.

Nasze dzieci mieszkają w jasnych, kolorowych pokojach, otoczone serdeczną opieką Sióstr Służebniczek, pracowników DPS, oraz nauczycieli, którzy starają się jak najpiękniej i najowocniej okazać im ciepło i miłość rodzicielską. Dzieci odwdzięczają się reagując radośnie na widok opiekunów. I to jest najpiękniejszy prezent za tę niezwykłą pracę.
Aktualny PageRank strony olfren.blogspot.com dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO